• Chuyên camera chất lượng, uy tín, giá rẻ
Danh mục sản phẩm
LIVE CHAT
 • Chat Skype | Nguyễn Công Công

  0988202089

  Nguyễn Công Công
 • Chat Skype | Lâm Thị Lụa

  0905288892

  Lâm Thị Lụa
DANH MỤC
DOWNLOAD
Tổng đài điện thoại nội Bộ ADSUN FX416

Tổng đài điện thoại nội Bộ ADSUN FX416

Lượt xem: 2197

Mua ngay

Đặt Online hoặc 0908293399 ưu tiên khuyến mãi (SL có hạn):

 • Trả góp 0%/0đ Hoặc Tặng PMH Phụ Kiện 400,000đ
Tổng đài 4 trung kế và 16 line nhánh
+ Lập trình cho phép máy nhánh chống quấy rầy
+ Đổi số máy nhánh
+ Mode phục vụ ngày/đêm
+ Chọn chế độ đổ chuông : cùng lúc, xoay vòng, đổ chuông ngày, đổ chuông đêm
+ Chuyển cuộc goị từ ngoài vào cho các máy nhánh
+ Rước cuộc gọi từ ngoài vào
+ Cùng lúc thực hiện đồng thời 8 cuộc gọi
+ Đàm thoại hội nghị 3 người
+ Phát nhạc chờ khi chuyển máy
+ Ngăn gọi đường dài, di động, quốc tế, gọi vào vùng cấm
+ Tạo các vùng cấm, cấm/cho phép máy nội bộ gọi vào vùng cấm
+ Tạo các mã Account codes cấp cho người sử dụng
+ Gọi ra ngoài bằng Account codes
+ Thông báo trung kế rỗi
+ Chọn trung kế ra ngoài
+ Phát ra lời hướng dẫn bấm trực tiếp số máy nhánh (tính năng DISA)
+ Kết nối với máy vi tính qua cổng COM tính cước cuộc gọi

Khung chính 4 trung keá vaø 16 maùy nhaùnh . Naâng caáp toái ña 4 trung keá-32 maùy nhaùnh, Laäp trình baèng maùy ñieän thoaïi thoâng thöôøng, ñoåi soá noäi boä linh hoaït, goïi ra baèng account code, disa (option), xuaát cöôùc tích hôïp saün, ñoå chuoâng ngaøy-ñeâm. Khi maát ñieän vaãn söû duïng ñöôïc 4 maùy nhaùnh.

Sản phẩm liên quan

linkedininstagramtwitterGoogleFacebook
0988202089
Design by Kingweb.vnClose