• Chuyên camera chất lượng, uy tín, giá rẻ
Danh mục sản phẩm
LIVE CHAT
 • Chat Skype | Nguyễn Công Công

  0988202089

  Nguyễn Công Công
 • Chat Skype | Lâm Thị Lụa

  0905288892

  Lâm Thị Lụa
DANH MỤC
DOWNLOAD
Điện thoại Panasonic KX-TS880--- Giảm 5% trên 1 sản phẩm ( giá/1.05)

Điện thoại Panasonic KX-TS880--- Giảm 5% trên 1 sản phẩm ( giá/1.05)

Lượt xem: 1896

Mua ngay

Đặt Online hoặc 0908293399 ưu tiên khuyến mãi (SL có hạn):

 • Trả góp 0%/0đ Hoặc Tặng PMH Phụ Kiện 400,000đ
- Maøn hình LCD hieån thò soá goïi ñeán,
 - Danh baï 50 soá, nhôù 20 soá goïi ñi
 - 20 phím goïi baèng 1 phím baám,
 - 10 phím quay soá nhanh,
 - Coù Speaker phone
 - Chöùc naêng töï ñoäng goïi laïi,
 - Cheá ñoä caâm tieán, coù nhaïc chôï,
 - Coù ñeøn baùo chuoâng,
 - Coù khe caém tai nghe

Sản phẩm liên quan

linkedininstagramtwitterGoogleFacebook
0988202089
Design by Kingweb.vnClose